Elins Fristed

Privat

Som tiden dog går...61 år siden jeg kom til verden.

Og det var den 1. februar 1998 puljeordningen blev stiftet.

Jeg er gift med John, som er smed og "altmulig-mand".

Sammen har vi 4 børn i alderen 23-32 år. De er alle udeboende.

Vi bor på et nedlangt landbrug, dagplejebørnene har rådighed over store dele af ejendommen, og hvor de ikke selv må boltre sig, undersøger vi tingene sammen. Foruden børnenes legeværelse har vi også et stort køkkenalrum at være i, når vi er inde.

Da det er en puljeordning fastsætter jeg og forældrene selv hvor mange penge der skal sættes af til legefaciliteter til børnene. Dette giver sig naturligvis udtryk i en usædvanlig godt udstyret dagpleje.