Elins Fristed

Ved sygdom

Sygdom

Dagplejen modtager kun raske børn. Som udgangspunkt skal barnet være så frisk, at de kan deltage i de daglige aktiviteter. Se www.sygeborn.dk

I puljedagplejen er der ikke gæstepleje.
Det betyder, at I selv skal sørge for pasning af jeres barn, når jeg holder ferie, eller hvis jeg bliver syg, så jeg ikke kan åbne dagplejen.

I tilfælde af sygdom vil I få besked inden kl. 6.00 - med mindre vi har aftalt andet.

Raskmelding får I besked om senest kl. 20.00 aftenen før, jeg er klar til at åbne igen.

Er jeres barn syg, bedes I give mig besked senest kl. 8.30.

Har jeres barn øjenbetændelse, skal det være i behandling, inden jeg kan modtage det igen.

Bliver jeres barn sygt, mens det er hos mig, vil jeg kontakte jer, og I skal hurtigst muligt hente barnet. Dette både af hensyn til de øvrige børn i dagplejen, men også fordi jeg ikke kan give jeres barn dén omsorg, som I  forældre kan, i sådan en situation.


Vi efterlever derudover kommunendens anvisninger for hygiejne og mindskning af smittespredning mellem børnene. 

Læs Varde kommunes hygiejne politik herunder.